پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

ابزار هدایت نوآوری پایدار

انتخاب صفحه

سرای نیاز ها

ایده/نیازنیاز
عنوانمدل تدوین نقشه راه تحول دیجیتال
حوزه کاربردفولاد
توضیحات

تحول دیجیتال امری ضروری برای بقا در بازار ها و اقتصاد می باشد . صنایعی که در این زمینه پتاسیل های بسیاری دارند می توانند از یک مدل مشخص برای این امر و در تطبیق با شرایط خاص هر کارخانه پیاده سازی شوند . این مدل عمومی اکنون برای سرعت بخشیدن نیاز است .

تصویرتصویر
شناسه375
ایجاد کنندهعلی اکبر سعیدی کیا
تاریخ بروزرسانی1402-08-09