پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

ابزار هدایت نوآوری پایدار

انتخاب صفحه

سرای نیاز ها

ایده/نیازنیاز
عنواننرم افزار مدیریت نوآوری بسته
حوزه کاربردفناوری اطلاعات
توضیحات

نرم افزار مدیریت نوآوری بسته برای کاربرد در سطح یک کارخانه با حدود 300 نفر نیروی انسانی

تصویرتصویر
شناسه371
ایجاد کنندهفرهاد صدارت
تاریخ بروزرسانی1402-08-09