پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

ابزار هدایت نوآوری پایدار

انتخاب صفحه

سرای نیاز ها

ایده/نیازنیاز
عنوانسیستم بازیافت آب آشپزخانه در منازل
حوزه کاربردسایر
توضیحات

سیستم بازیافت آب آشپزخانه در منازل برای استفاده مجدد جهت شستشو

تصویرتصویر
شناسه368
ایجاد کنندهفرهاد صدارت
تاریخ بروزرسانی1402-08-09