پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

ابزار هدایت نوآوری پایدار

انتخاب صفحه

سرای ایده ها

ایده/نیازایده
عنوانمانیتورینگ تاسیسات و تجهیزات منزل با کمترین تغییر
حوزه کاربردتحول دیجیتال
توضیحات

مانیتورینگ وضعیت تاسیسات و تجهیزات منزل با اعمال کمترین تغییرات در ساختار آنها

تصویرتصویر
شناسه363
ایجاد کنندهمهرداد کارشناس
تاریخ بروزرسانی1402-08-16