پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

ابزار هدایت نوآوری پایدار

انتخاب صفحه

سرای ایده ها

ایده/نیازایده
عنوانکارآفرینی هرمی
حوزه کاربردتحول دیجیتال
توضیحات

یکی از زمینه های کاری در انقلاب 4 صنعتی ایجاد مشاغل و آمزش های مهارتهای مورد نیاز به افراد جویای شغل است . این ایده راهکاری برای این امر بصورت اتاد و شاگردی تدوین می نماید. که بصورت هرمی با پاداشهایی گسترش می یابد.

تصویرتصویر
شناسه362
ایجاد کنندهمحمد دهقان
تاریخ بروزرسانی1402-08-09