پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

ابزار هدایت نوآوری پایدار

انتخاب صفحه

پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

1- اینوکیا چیست و چه می کند؟

مقدمه

شما به عنوان یک  صاحب ایده نوآورانه و در مرحله تکامل این ایده بعنوان یک بنیانگذار استارتاپ، بایستی در تلاش خود برای ایجاد شرکت و دستیابی به موفقیت پایدار کشش کسب و کار را درک کنید. کشش به این معنی است که چگونه یک استارتاپ مشتریان جدید را جذب می کند و رشد مداوم را به نمایش می گذارد. این پایه‌ای است که آینده شرکت شما بر اساس آن ساخته می‌شود، ارزش مدل کسب‌وکار شما را ثابت می‌کند و به شما کمک می‌کند تا از استارت‌آپ به یک شرکت برجسته تبدیل شوید.

چگونه می توانید تداوم حرکت خود را حفظ نمایید؟

  چگونه مطمئن می شوید که در مسیر درستی هستید؟

کشش کسب و کار نشان می دهد که استارتاپ فناوری شما چقدر خوب عمل می کند، به خصوص در مراحل اولیه قبل از رشد. این گواه توانایی یک استارتاپ برای جذب و حفظ مشتریان، درآمدزایی و دستیابی به تناسب محصول با بازار است. ممکن است مفهومی انتزاعی به نظر برسد، اما کشش یا حرکت راه‌اندازی عامل مهمی است که سرمایه‌گذاران، شرکا و مشتریان هنگام ارزیابی ارزش و چشم‌انداز آینده یک استارت‌آپ در نظر می‌گیرند.

تناسب محصول با بازار به نکته ای اشاره دارد که در آن یک محصول یا خدمات نیازها و خواسته های واقعی بازار هدف خود را برآورده می کند و رسیدن به آن باید هدف اصلی مرحله کشش شما باشد. دستیابی به تناسب محصول با بازار نشان می دهد که استارتاپ شما با موفقیت مشکلی را شناسایی کرده و به آن رسیدگی کرده است که مشتریان مایل به پرداخت هزینه برای حل آن هستند. درآمدزایی قوی و حفظ مشتری نیز از عناصر حیاتی جذب کسب‌وکار هستند، زیرا نشان می‌دهند که استارت‌آپ شما مدلی پایدار دارد و برای مشتریان خود ارزش ایجاد می‌کند.

کشش یکی از مهمترین چیزهایی است که سرمایه گذاران در شرایط عینی به دنبال آن هستند. آنها می‌خواهند ببینند که استارت‌آپ شما دارای ارزش پیشنهادی واضح، بازار بزرگ و رو به رشد، مدل کسب‌وکار مقیاس‌پذیر و حرکت کافی برای رسیدن به دور بعدی است.

بنابراین، هرچه کشش بیشتری برای طرح نوآورانه وجود داشته باشد، احتمال بیشتری برای جذب سرمایه گذاران بالقوه و دریافت بودجه مورد نیازتان وجود دارد.

بر این مبنا پلتفرم نوآوری باز اینوکیا با شعار ابزاری برای پایدار سازی نوآوری ها بکارگرفته شده است و از شروع کار خود بین نیاز ها و ایده ها ارتباط را برقرار می نماید .

پلتفرم نوآوری چیست؟

تعریف کلی پلتفرم نوآوری فضایی برای یادگیری و تغییر است. گروهی از افراد (که اغلب نماینده سازمان ها هستند) با پیشینه ها و علایق مختلف: دانشگاهها ، تاجران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارها ، محققان، مقامات دولتی و غیره در آن با روشهای متنوعی مشارکت می کنند .

  • پرورش نوآوری دیجیتال و ایده های خلاقانه برای توسعه پایدار از طریق هم افزایی

بر کسی پوشیده نیست که همچون یک کارخانه فیزیکی برای تولید کالا یک کارخانه نوآوری نیز به دانش فنی برای برپایی نیازمند است تا منابع را مدیریت و فرایند ها را بگونه ای ارزشمند ایجاد نماید . همانگونه که شرکتهای بزرگ بین المللی به این نقطه رسیده اند که تحقیق و توسعه سنتی پشت دربهای بسته دیگر کارایی مناسبی ندارد و نوآوری را به آن پیوند زده و در یک فضای باز اطلاعاتی فعالیت می نمایند بنابراین پرورش نوآوری سیستمی همراه با تحول دیجیتال به خلق ارزش می پردازد .

  • همراه با استارت آپ ها و صاحبان ایده های نوآورانه

ما از تیم‌ها و استارت‌آپ‌های دارای ایده‌های نوآورانه برای توسعه پایدار از مرحله ایده‌پردازی تا مقیاس‌بندی و آمادگی سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کنیم. با پیوستن به این پلتفرم از بوت کمپ‌ها ، شتابدهنده نوآوری دیجیتال، تورهای مطالعاتی، فرآیندهای ایجاد مشارکت و پشتیبانی مدیریتی بهره ببرید.

  • مشارکت اصلی غیر قابل انکار برای هم افزایی

ما طیف وسیعی از بازیگران زیست بوم هایی که موضوعات مختلف را در دامنه های مرتبط را تشکیل می دهند به همکاری برای هم افزایی دعوت می کنیم تا بهترین فرصت ها را برای کارآفرینان فراهم کنیم. برای اینکار ، ما کارخانه های نوآوری را در دامنه ها و بخش‌های مختلف ایجاد می‌کنیم تا نوآوری‌های دیجیتال را برای توسعه پایدار فعال، به مقیاس اقتصادی رسانده و آن را به متقاضیان انتقال دهیم. و همه اینها برای اینست که از طریق یادگیری متقابل، تجربه و دسترسی به پلتفرم نرم افزاری نوآوری باز بصورت مشارکتی بهره ببرند.

اعضای مختلف اکوسیستم‌های دیجیتال در کشورمان گامی بزرگ برای تقویت نوآوری پایدار و تقویت هم افزایی معنادار را ایجاد می نمایند.

  • تامین منابع فراتر از سرمایه گذاری

اتصال سرمایه گذاران و یا متقاضیان و یا مشتریان که نیازمند طرحهای نوآورانه در موضوعات مختلف هستند با استارت آپ هایی که از طریق فرایند های مبتنی بر دانش تأیید شده اند با کارآفرینان و نیز متقاضیان مرتبط شده و در یک فرایند واقع بینانه تامین منابع انجام می شود . در واقع نیاز به نوآوری‌های دیجیتال را با تأثیر مثبت در راستای اهداف توسعه پایدار شناسایی، حمایت و توسعه می‌دهیم و مشارکت‌های جهانی و انتقال و توسعه فناوری را ترویج می‌کنیم.

  • شتاب دهنده نوآوری دیجیتال

از طریق این پلتفرم شتاب دهنده های نوآوری دیجیتال یک برنامه شتاب دهی چند مرحله ای را که در آن استارت آپ های منتخب با نوآوری هایی که به توسعه پایدار صنایع سنتی موجودکمک می کنند پشتیبانی می شوند.

  • تجمیع و مشارکت

این پلتفرم به کسانی که متقاضی ایجاد و برپایی مراکز و سیستمهای نوآوری در دامنه تعریف شده ای هستند کمک می کند تا از صفر تا صد کار را مدیریت نموده و دانش برپایی را به آنها منتقل نموده و سپس در زمانیکه به بلوغ نسبی رسیدند آنها را وارد پلتفرم نرم افزاری نماید تا در فرایند های هم افزایی قرار گیرند . از استارت آپ هایی با پتانسیل بالا حمایت می کند تا از طریق نوآوری دیجیتال خود تأثیر مثبتی بر توسعه پایدار بگذارند.

  • بهره وری طرحهای نوآورانه هدف نهایی پلتفرم

اینوکیا یک مدل خدمات توسعه مدیریت نوآوری است تا باعث رشد نوآوری در مدیریت برای توسعه پایداربشود.

این مدل امکان توسعه نوآوری پایدار را از طریق هم افزایی برای مدیریت منابع و جلوگیری از تکرار صرف منابع در موارد مشابه شکل می گیرد . در حقیقت نظارت فعال برا زمینه های مشابه در صنایع همگن را ایجاد و یا نوآوری های مشابه در موضوعات را تکثیر می نماید . این مدل در نهایت به اطمینان از بهره وری منابع در کشورکمک می کند.با این روش به الزامات نوآوری در زمینه ها و دامنه های مختلف پاسخ می دهد و به عنوان یک نرم افزارنوآوری باز در دسترس قرار می گیرد .

  • رویکرد ملی در عرصه ی جهانی

اینوکیا با رویکردی ملی و در اتصال با فضای باز مجازی در همراهی با کارخانه های موجود و نیز توسعه آنها کار می‌کند. این پلتفرم با تاکید بر مدیریت نوآوری‌های دیجیتال و تمرکز استراتژیک بر توسعه آن در کسب و کار ها و صنایع تولیدی که بایستی برای بلوغ دیجیتال خود برنامه ریزی کنند فعالیت می نماید .

این مدل بر مبنای چابک سازی شکل گیری مراکز و سیستمهای نوآوری در دل اکوسیستم های مختلف دیجیتال فعالیت می نماید و شرکای متنوعی را گرد هم می‌آورد که فناوری، استعدادها، مدل‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها را پیوند داده و به توسعه آنها کمک می‌کند.

هدف ما

ما در حال برنامه ریزی و جذب همکاری و مشارکت سازمان ها و شرکت ها و اتصال آنها با استارت آپ ها و نیز صاحبان ایده های نوآورانه است.

ما طراح و استراتژیست و برپا کننده پلتفرم هستیم. تیم ما استراتژی نوآوری خود را بر مبنای برخی از موفق ترین تجربیات سازمانهای پیشتاز کشور از سال 1358 تا کنون بدست آورده و تدوین کرده است. ما در بسیاری از صنایع پروژه های نوآورانه را مدیریت کرده ایم. و ما با سازمان های پیشرو در کشور به عنوان مشاور مدیریت و نوآوری کار کرده ایم.

تیم ما می‌داند که چگونه راهبرد های خود را در محیطی مخاطره‌آمیز در سازمان‌های مشتاق به بهبود در سطحی مقیاس‌پذیر به کار گیرد تا تأثیر استراتژیک و مالی ایجاد کند، فراتر از عرصه نوآوری حرکت کند و به نتایج واقعی دست یابد.

ارزش های ما

ما در پلتفرم اینوکیا ایده ها را پردازش می کنیم

ما فرصت خلق ارزش را ایجاد می کنیم

هدف ما ایجاد فرصت بیشتر در یک زنجیره ارزش برای تعداد بیشتری از افراد است و معتقدیم استارتاپ ها وسیله ای قدرتمند برای انجام این کار هستند.


ما جستجوگر هستیم

ما ارزشهای پنهان را جستجو می کنیم، کشف می کنیم و ارایه می نماییم. ما رویاهای بزرگی داریم و از طریق چشم انداز آنها را رهبری می کنیم.

2- چه کسانی اینوکیا را اداره میکنند :

مهندس مهرداد کارشناس، طراح و توسعه دهنده (معرفی)

مهندس فرهاد صدارت، ناظر فنی و مشاور (معرفی)

مهندس علی اکبر سعیدی کیا، مدیر طرح (معرفی)